Produksjons­leder

Søknadsfrist: 31.03.2022! 

Varde er en arbeidsinkluderingsbedrift som gir mennesker nye muligheter i arbeidslivet gjennom samarbeid med NAV og arbeidsgivere i offentlig og privat sektor. Bedriften har 45 ordinært ansatte og 38 ansatte i varig tilrettelagt arbeid.

Vi ser nå behov for å styrke vår virksomhet og søker etter flere dyktige fagfolk til vår mekaniske avdeling. Vi har utstyrt tusenvis av fartøyer over hele verden. Vår suksess og lederposisjon i bransjen er basert på erfaring og kunnskap til våre ansatte og kvaliteten, påliteligheten og sikkerheten til våre produkter. Varde Mekanisk er ISO 9001: 2015, EN ISO 1090 og WWA godkjent av DNV.

Sentrale arbeidsoppgaver:

• Koordinere og lede det daglige arbeid i verkstedet
• Kundebehandling, planlegging og rapportering
• Sikre god effektivitet gjennom planlegging og arbeidsflyt i verkstedproduksjon
• Delta aktivt i verkstedarbeid, men også i utvikling og forbedring av bedriftens produkter og prosesser
• Til enhver tid og på en trygg måte sørge for å levere forventet kvalitet til avtalt tid og kost.
• Kontinuerlig forbedring – ansvarlig for å gjennomføre og dokumentere forbedringer som påvirker HMS, ISO, kvalitet, ytre miljø, effektivitet, prosessforbedringer og kostnadsreduserende tiltak.
• Følge opp deltakere i arbeidsmarkedstiltak, ansvar for opplæring og kvalifisering av lærekandidater og lærlinger.
• Personalansvar

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: 

• Fagbrev og/eller relevant erfaring fra mekanisk industri.
• Strukturert, systematisk og selvstendig arbeidsform.
• Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.
• Du er løsningsorientert, engasjert og tenker produksjonsoptimalisering hele veien.
• Ha evne til å arbeide målrettet, resultatorientert og nøyaktig
• Personlig egnethet tillegges stor betydning

Vi tilbyr:

• En spennende og utfordrende stilling
• Teamorientert og flat struktur med god mulighet for utvikling
• Sterk aktør med markedsledende produkter
• Mulighet til å være med på å forme vår fremtid og vekst
• Konkurransedyktige betingelser og kollektive ordninger for pensjon og forsikring.

Søknadsfrist: 31.03.2022
Søknader vil bli behandlet fortløpende!

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:
Avdelingsleder Anders Gulbrandsen tlf. 934 01 960 ,eller
Teknisk leder Geir Lyngvær, tlf. 915 71 868.
Skriftlig søknad med CV sendes til norpro@varde.as

Søknad - Produksjonsleder - Varde Mekanisk
Til oversikten